Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās

Semināra ilgums: 04:40:03

Kredītpunkti: 10

Seminārs ierakstīts: 14.10.2021

Seminārā apskatītās tēmas

  • Mitruma pārneses procesi materiālos un ēkās, to būvfizikālie nosacījumi.
  • Materiālu un ēku “elpošana”. Fizikālie nosacījumi un mīti. 
  • Būvdarbu un ēkas ekspluatācijas apstākļu ietekme uz mitruma defektu veidošanos.
  • Lokālveida termisko tiltu kondensācijas riski.
  • Būvprojektu detalizācijaspakāpes nosacījumi bezdefektu risinājumiem. 
  • Latvijas un citu Eiropas valstu normatīvo prasību salīdzinājums par būvelementu tvaika caurlaidību.
  • LBN 002-19 (spēkā ar 2020.01.01) jauno prasību apkopojums un skaidrojums par mitruma novērtējumu būvelementos
  • Būvelementu mitruma pārneses procesu novērtējuma iespējas.
  • Reālu būvobjektu problēmsituāciju piemēri un analīze. 

Apmācību mērķis

Sniegt praktiskas zināšanas par kondensāta rašanos no būvfizikas viedokļa, kā arī kondensācijas risku novērtēšanu un novēršanu, izmantojot piemēru un situāciju analīzi

Mērķauditorija

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Andris Vulāns

CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart
Scroll to Top