Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika

Semināra ilgums: 03:51:38

Kredītpunkti: 5

Seminārs ierakstīts: 30.11.2021

Seminārā apskatītās tēmas

  • Apsekošanas darbu mērķis/ Darba uzdevuma sastādīšana/ Apsekošanas metodes un darbu plāna saskaņošana/ Normatīvais regulējums/ Darbs ar arhīvu materiāliem.

  • Vēsturisku ēku apsekošanas un izpētes iespējamās metodes / Iesaistītie speciālisti: Vēsturiskā izpēte (VI). Kultūrvēsturiskā inventarizācija un arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (AMI); Arheoloģiskā izpēte (arheoloģijas darbu rezultātu ietekme un ievērtēšana konstrukciju apsekošanas darbu laikā); Pirmsrestaurācijas izpēte (restaurācijas darbu ievērtēšana konstrukciju apsekošanas laikā); Būvmateriālu laboratoriskās pārbaudes; Uzmērījumu rasējumi (UR);

  • Vēsturisku un kultūrvēsturiski vērtīgu ēku apsekošana atbilstoši LBN 405-21: Vispārīgas ziņas par būvi;Situācija, teritorijas labiekārtojums (apsekošanas darbu piemēri, atzinuma sastādīšana); Būves daļas (apsekošanas darbu piemēri, atzinuma sastādīšana); Vēsturisku ēku būvmateriāli un to izpētes iespējas/īpatnības (akmens un ķieģeļu mūris, koka un tērauda nesošās konstrukcijas); Vēsturisku ēku konstruktīvās īpatnības (atbilstība normatīvo aktu prasībām); Konstruktīvās shēmas aprēķinu modeļi (vispārināts, detalizēts, atsegšanas darbu ievērtēšana un nepieciešamība, esošo konstrukciju noslogojuma noteikšana).

  • Apsekošanas darbu kopsavilkuma, secinājumu un ieteikumu izstrāde atbilstoši Būvniecības likuma 9. un 9.1  pantiem  

  • Atjaunošanas, pastiprināšanas, nomaiņas materiāla un risinājuma ieteikumi un izvēle (ņemot vērā vēsturisko vērtību, esošo risinājumu un būvelementu materiālu).

Apmācību mērķis

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem, lai panāktu to efektīvu ekspluatāciju ēkā. Apgūt gaisa un ūdens plūsmu mērījumu veikšanas principus, kā arī teorētisko aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.

Mērķauditorija

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Guna Vintere

SIA “CMB” būvkonstrukciju projektēšanas nodaļas būvinženiere Rīgas Tehniskajā universitātē Būvniecības inženierzinātņu fakultātē ieguvusi bakalaura profesionālo būvinženiera grādu. Vairāk nekā 10 gadu pieredze būvkonstrukciju projektēšanā, aprēķinu un rasējumu izstrādē. Eksperte ēku tehniskajā apsekošanā, monitoringā un atzinuma izstrādē.

Pieejamie semināra video

Shopping Cart
Scroll to Top