Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 2. daļa

40,00 € + PVN

Šis seminārs ierakstīts “Zoom” platformā ar “dzīvās” auditorijas piedalīšanos

Semināra ilgums: 04:03:49

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārs ierakstīts: 12.01.2023.

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

KOKA PĀRSEGUMA KOPNES:

  • Kopņu ģeometriskās shēmas, parametru un materiālu izvēle, aprēķina modeļi
  • Naglotās dēļu kopnes ar naglojumiem vai skrūsavienojumiem mezglos (aprēķins un
  • konstruēšana)
  • Dēļu kopnes ar perforētām zobotām plāksnēm mezglos (aprēķins un konstruēšana)
  • Koka pārseguma kopnes no līmētā koka elementiem ar tapveida savienojumiem mezglos (aprēķins un konstruēšana)
  • Vēsturiskās brusu kopnes (aprēķins un konstruēšana)

KOKA RĀMJU SISTĒMAS

  • Koka karkasu sistēmas
  • Līmētā koka trīslocīklu portālrāmji un arkas
  • Līmētā koka kolonnas ar momentpretestības balstmezgliem
  • Plakano šķērsrāmju telpiskā nostiprināšana pārsegumā, saišu sistēmas.

Apmācību mērķis:

Sniegt profesionālu informāciju par koka pārseguma kopņu un rāmju sistēmu racionāliem risinājumiem, par koksnes materiālu un savienotājlīdzekļu izvēli nesošajām koka konstrukcijām atbilstoši to pretestības un stinguma raksturlielumiem, par konstrukciju aprēķinu un konstruēšanu pēc robežstāvokļu metodes.

Mērķauditorija:

Būvinženieri, projektētāji,
arhitekti, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti un citi interesenti.

Semināra ekrānšāviņi

Apmācības vada Vigo Leitholds Lilita Ozola

Dr.Sc.ing. Lilita Ozola,
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras profesore, katedras
vadītāja
Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. LZP eksperts Būvniecības un transporta inženierzinātnēs. 45 gadu akadēmiskā darba stāžs LLU būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Pētījumu tēmas ietver būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering, ISEC International Structural Engineering and Construction Conference, WCTE World Conference on Timber Engineering ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumu projektētājiem “Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana” autore (2008., 2011., 2018.g.)

Apskati līdzīgos kursus

Shopping Cart