Praktiskie aspekti izpilddokumentācijas aizpildīšanai būvlaukumā

40,00 € + PVN

Šis seminārs ierakstīts “Zoom” platformā ar “dzīvās” auditorijas piedalīšanos

Lekcijas ilgums: 4:35:54

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārs ierakstīts: 19.10.2023

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

 • Atbilstošo normatīvo aktu pārskats
 • Būvniecības dalībnieku atbildība, pienākumi un tiesības.
 • Atbildīgā būvdarbu vadītāja un eksperta pienākumi, tiesības un atbildība.
 • Būvdarbu organizēšana un veikšana atbilstoši būvprojektam un būvatļaujas nosacījumiem.
 • Izmaiņas būvprojektā.
 • Darbu veikšanas projekts.
 • Segto darbu pieņemšanas akts, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts.
 • Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts.
 • Tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti.
 • Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija.
 • Būvdarbu (un autoruzraudzības) žurnāls.
 • Būvuzraudzības plāns un atskaite par plāna izpildi.
 • Būtiska dokumentācija pirms būves nodošanas ekspluatācijā.
 • Praktisko situāciju un neatbilstību piemēru analīze

Apmācību mērķis:

Iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos

Mērķauditorija:

Būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinspektori, būvuzņēmēji, būvinženieri, pašvaldību būvniecības speciālisti

Semināra ekrānšāviņi

Apmācības vada Eduards Rapša

SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” vieslektors. Būvinženieris, sertificēts ēku eksperts, sertificēts būvuzraugs un būvdarbu vadītājs.

Shopping Cart