Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

Būvju ugunsdrošības risinājumi: Kabeļu, cauruļu ugundrošība un to šķērsojumi ugundrošajās sienās un pārsegumos

Semināra ilgums: 04:01:43

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārā apskatītās tēmas

  • Ugunsdrošība būvēs un efektīvi ugunsdrošības risinājumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām
  • Celtniecības riski un to novēršana ar dažādiem ugunsdrošības risinājumiem konkrētām konstrukcijām un būvēm
  • Kabeļu instalācijas prakse būvniecībā
  • Instalāciju ugunsdrošības riski
  • Elektrības īssavienojumi kā ugunsgrēku cēlonis
  • Kabeļu degšanas īpatnības un tās sekas.
  • Kabeļu instalāciju ugunsdroša izolācija
  • Daudzveidīgi un labākie risinājumi kabeļu ugunsdrošībai.
  • Normatīvo aktu prasības

Apmācību mērķis

Iepazīstināt ar ēku ugunsdrošību būvēs un efektīviem ugunsdrošības risinājumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Gūt ieskatu kabeļu instalāciju ugunsdrošās izolācijas nepieciešamībā un normatīvo aktu prasībās

Mērķauditorija

Būvuzraugi, būvinspektori, ēku apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Vigo Leitholds

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas eksperts būvtehniskās ugunsdrošības jomā.
Vigo Leitholds ir Rīgas Celtniecības tehnikuma absolvents. Pēc absolvēšanas 8 gadus ir strādājis celtniecības būvdarbu vadītāja amatā. Pēc tam pieredze ir gūta Latvijas muitā, strādājot arī Rīgas muitas direktora amatā, paralēli iegūstot bakalaura/maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. 2004. gadā Vigo Leitholds profesionāli atkal pievērsās celtniecībai, bet šoreiz jau kā ugunsdrošības speciālists. Ir 3 gadu pieredze  būvtehniskās ugunsdrošības jomā Vācijā, kur aizvien tiek iegūtas un regulāri papildinātas  zināšanas par ugunsdrošību. Ir strādājis pie jaunbūvju ugunsdrošības projektiem tādos uzņēmumos kā “BMW”, “AUDI”, “EUROCOPTER” un “Siemens”.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart