Statuss
Nav uzsākts
Cena
40
Jā, es vēlos sākt ;)

Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu

Semināra ilgums: 03:39:18

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārā apskatītās tēmas

  • Nelaimes gadījumu cēloņi un statistika.
  • Normatīvie akti, kas nosaka drošības prasības darba aprīkojuma izmantošanai.
  • Prasības darba aprīkojuma iegādei.
  • Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu.
  • Darba aizsardzības prasības darbā ar bīstamajām iekārtām
  • Aizsardzības līdzekļu izvēle, to pārbaude un pielietošana.
  • Rīcība ārkārtas situācijās

Apmācību mērķis

Seminārā iegūsiet zināšanas un uzlabosiet izpratni par darba aizsardzības prasībām lietojot darba aprīkojumu, par pareizu darbu organizāciju, nepieciešamo pārbaužu veikšanas kārtību un biežāk pieļautajām kļūdām.

Mērķauditorija

Būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, darba aizsardzības speciālisti, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Iveta Avotniece

Darba aizsardzības vecākā speciāliste, SIA “IVEG” valdes locekle. Darba aizsardzības speciālista pieredze kopš 2005.gada dažādos uzņēmumos un pedagoga pieredze mācību centā “Eva 97”. No 2014.gadā pasniedzēja Daugavpils Būvniecības tehnikumā mācot priekšmetu Darba un vides aizsardzība. 2017.gadā iegūts maģistra grāds Darba aizsardzībā. No 2018.gada lektore Daugavpils universitātē pasniedzot “Ražošanas un tehnoloģiju drošība”.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart