Statuss
Nav uzsākts
Cena
40
Jā, es vēlos sākt ;)

Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā

Semināra ilgums: 3:28:30

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārs ierakstīts: 31.01.2023.

Seminārā apskatītās tēmas

  • Nelaimes gadījumu cēloņi un statistika.
  • Normatīvie akti, kas reglamentē darbu augstumā, to prasības.
  • Prasības darbam augstumā un darbu organizēšana.
  • Darba devēju un darba ņēmēju atbildība un pienākumi veicot darbus augstumā.
  • Kolektīvo aizsardzības līdzekļu nozīmē, izvēle un pielietojums.
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu pareiza izvēle, to pārbaude un pielietojums.
  • Darba aizsardzības prasības veicot darbus uz kāpnēm, uz sastatnēm, mobilajās celšanas iekārtās u.c.
  • Rīcība ārkārtas situācijās

Apmācību mērķis

Seminārā iegūsiet izpratni par darba aizsardzības prasībām veicot darbus augstumā, par pareizu darbu organizāciju, to veikšanu un biežāk pieļautajām kļūdām.

Mērķauditorija

Būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Iveta Avotniece

Darba aizsardzības vecākā speciāliste, SIA “IVEG” valdes locekle. Darba aizsardzības speciālista pieredze kopš 2005.gada dažādos uzņēmumos un pedagoga pieredze mācību centā “Eva 97”. No 2014.gadā pasniedzēja Daugavpils Būvniecības tehnikumā mācot priekšmetu Darba un vides aizsardzība. 2017.gadā iegūts maģistra grāds Darba aizsardzībā. No 2018.gada lektore Daugavpils universitātē pasniedzot “Ražošanas un tehnoloģiju drošība”.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart