Statuss
Nav uzsākts
Cena
45
Jā, es vēlos sākt ;)

Darba aizsardzības prasības, veicot inženierkomunikāciju montāžas darbus un zemes izstrādes darbus

Semināra ilgums: 03:18:11

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārā apskatītās tēmas

  • Būvdarbu veikšanas reglamentējošie normatīvie akti, to prasības.
    Darba devēju un darba ņēmēju atbildība un pienākumi veicot darbus augstumā.
  • Darba vides riska faktori, to samazināšanas iespējas veicot inženierkomunikāciju montāžas darbus.
  • Prasības zemes izstrādes darbu veikšanai, darbam tranšejās
  • Rīcība ārkārtas situācijās

Apmācību mērķis

Seminārā iegūsiet izpratni par darba aizsardzības prasībām veicot inženierkomunikāciju montāžas darbus un veicot zemes izstrādes darbus. Nostiprināsiet izpratni par pareizu darbu organizāciju, to veikšanu un biežāk pieļautajām kļūdām.

Mērķauditorija

Būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti, darba aizsardzības speciālisti

Apmācības vada Iveta Avotniece

Darba aizsardzības vecākā speciāliste, SIA “IVEG” valdes locekle.

Darba aizsardzības speciālista pieredze kopš 2005. gada dažādos uzņēmumos un pedagoga pieredze mācību centrā “Eva 97”. No 2014. gada pasniedzēja Daugavpils Būvniecības tehnikumā mācot priekšmetu Darba un vides aizsardzība. 2017. gadā iegūts maģistra grāds Darba aizsardzībā. No 2018. gada lektore Daugavpils universitātē pasniedzot “Ražošanas un tehnoloģiju drošība”. Praktiskā pieredze iegūta strādājot dažādu nozaru uzņēmumos pildot kompetentās institūcijas darba aizsardzības vecākā speciālista pienākumus.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart