Statuss
Nav uzsākts
Cena
40
Jā, es vēlos sākt ;)

Darba vides riska faktori būvniecībā, risku novērtēšanas un samazināšanas iespējas

Semināra ilgums: 03:41:54

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārā apskatītās tēmas

  • Darba aizsardzības prasību reglamentējošie normatīvie akti būvniecībā.
  • Darba devēju un darba ņēmēju atbildība un pienākumi darba aizsardzības jomā.
  • Darba vides riska faktori būvniecībā, to novērtēšanas un samazināšanas iespējas (Fizikālie, ergonomiskie, ķīmiskie riska faktori, psihoemocionālie un traumatisma riska faktori)

Apmācību mērķis

Seminārā iegūsiet izpratni par darba aizsardzības prasībām veicot darbus augstumā, par
pareizu darbu organizāciju, to veikšanu un biežāk pieļautajām kļūdām.

Mērķauditorija

Būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību
speciālisti, darba aizsardzības speciālisti

Apmācības vada Iveta Avotniece

Darba aizsardzības vecākā speciāliste, SIA “IVEG” valdes locekle.
Darba aizsardzības speciālista pieredze kopš 2005. gada dažādos uzņēmumos un pedagoga
pieredze mācību centā “Eva 97”. No 2014.gadā pasniedzēja Daugavpils Būvniecības tehnikumā
mācot priekšmetu Darba un vides aizsardzība. 2017.gadā iegūts maģistra grāds Darba
aizsardzībā. No 2018. gada lektore Daugavpils universitātē pasniedzot “Ražošanas un tehnoloģiju
drošība”.
Praktiskā pieredze iegūta strādājot dažādu nozaru uzņēmumos pildot kompetentās institūcijas
darba aizsardzības vecākā speciālista pienākumus.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart