Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

Ēku ilgtspējīgas būvniecības un BREEAM sertifikācijas pamati

Semināra ilgums: 05:54

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārā apskatītās tēmas

  • Definīcija, pamatprincipi, pamatojums, tendences pasaulē.
  • Globālais politikas ietvars un normatīvais regulējums.
  • Ēkas lietotāja komforts – nozīmīgākais ilgtspējības kritērijs, komforta nodrošināšanas pamatprincipi. 
  • Starptautiskas sertifikācijas sistēmu (BREEAM, LEED, u.c.) izmantošana projektēšanā un būvniecībā.
  • BREEAM novērtējuma kategorijas un principi: atbildīgi ēku būvniecības un pārvaldības principi, veselības un labklājības elementi ēkās, enerģija, transports, ūdens, materiāli, atkritumi, ekoloģija, piesārņojums.
  • Piemēri no prakses Latvijā un pasaulē – sertificētu ēku piemēru analīze, izaicinājumi un veiksmes stāsti.

Apmācību mērķis

Radīt
izpratni par ilgtspējīgas attīstības pieeju arhitektūrā un būvniecībā,
starptautisku sertifikācijas sistēmu BREEAM un LEED pielietojumu ēku
ilgtspējības novērtēšanai, kā arī sniegt pamatapmācību ilgtspējas aspektu klātbūtnes analīzei ēku piemēros.

Mērķauditorija

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji,
būvinženieri, projektētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Maija Dzirkale un Ludmila Bernšteine

Maija Dzirkale – Sertificēta BREEAM vērtētāja, LEED Green Associate un pasīvo ēku projektētāja. Maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Vada būvprojektēšanas komandu, nodrošinot komandas sadarbību, lai atrastu labākos risinājumus būvniecības un attīstības projektos. Tirgū virza pasīvo un ilgtspējīgo ēku ideju, nodrošinot augstu dzīves kvalitāti to lietotājiem.

Ludmila Bernšteine – Sertificēta BREEAM vērtētāja un BREEAM Accredited Professional. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi maģistra grādu būvniecībā. Ikdienā nodarbojas ar ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas metodikas izstrādi un pielietošanas kontroli, kas nodrošina ēku projektēšanu un būvniecību, sākot no ietekmes uz vidi, beidzot ar ēkas lietotāju komfortu un darba produktivitāti.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart