Statuss
Nav uzsākts
Cena
45
Jā, es vēlos sākt ;)

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 3. daļa

Semināra ilgums: 4:03:00

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārā apskatītās tēmas

 • Koka rāmji: aprēķins un konstruēšana:
  Līmētā koka trīslocīklu portālrāmji ar zobotām šuvēm dzegas mezglos
  Līmētā koka trīslocīklu portālrāmji ar tapveida momentsavienojumiem dzegas mezglos
  Karkasa rāmji
 • Koka stati un kolonnas:
  Plakanā šķērsrāmja ģeometriskās nemainības nosacījumi
  Līmētā koka kolonnas ar momentpretestību balstmezglā (+momentmezgla aprēķina piemērs)
 • Koka arkas (LOKI): aprēķins un konstruēšana:
  Plakano šķērsrāmju telpiskā nostiprināšana pārsegumā: saišu sistēmas, to darbība

Apmācību mērķis

Sniegt profesionālu
informāciju par koka statiem un kolonnām, to aprēķinu un konstruēšanu, par
balstbīdes sitēmām (trīslocīklu rāmjiem un arkām), kā arī par saišu sistēmu
projektēšanu

Mērķauditorija

Būvinženieri, projektētāji,
arhitekti, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti un citi interesenti

Apmācības vada Dr.Sc.ing. Lilita Ozola

LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras profesore, katedras
vadītāja
Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. LZP eksperts Būvniecības un transporta inženierzinātnēs. 45 gadu akadēmiskā darba stāžs LLU būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Pētījumu tēmas ietver būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering, ISEC International Structural Engineering and Construction Conference, WCTE World Conference on Timber Engineering ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumu projektētājiem “Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana” autore (2008., 2011., 2018.g.)

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart