Statuss
Nav uzsākts
Cena
40
Jā, es vēlos sākt ;)

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 1. daļa

Semināra ilgums: 04:30:18

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārā apskatītās tēmas

NESOŠAJĀM KONSTRUKCIJĀM PIELIETOJAMO KOKSNES MATERIĀLU FIZIKĀLI MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU RAKSTURĪGĀS UN APRĒĶINA VĒRTĪBAS.

KOKA SIJAS UN PANEĻI:

  • Parastā masīvkoka un līmētās koka pārseguma sijas, aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos (+ aprēķina piemērs).
  • Dubult-T (I-beam) profila līmētās kombinēta šķērsgriezuma sijas, aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos.
  • Saliktas sijas ar lokanām saitēm, aprēķina pamatprincipi
  • Krustiski līmētās koksnes paneļi (CLT), liecē slogotu paneļu aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos

KOKA BŪVELEMENTU SAVIENOJUMU NESTSPĒJAS APRĒĶINS UN KONSTRUĒŠANA:

  • Ar bīdes spēkiem slogotu tapveida (naglu, bultskrūvju, skrūvju, tapu) savienojumu nestspējas aprēķini un konstruēšanas nosacījumi
  • Zoboto pretbīdņu savienojumi
  • Savienojumi ar perforētām zobotām metāla plāksnēm 3.4. Līmētie savienojumi
  • Savienojumi ar iecirtumiem (būvkoku sējumi)

Apmācību mērķis

Sniegt profesionālu informāciju par koksnes materiālu izvēli nesošajām koka konstrukcijām atbilstoši to pretestības un stinguma raksturvērtībām, par siju veidiem, koka elementu savienojumu konstrukciju tipiem un to aprēķinu pēc robežstāvokļu metodes saskaņā ar 5.Eirokodeksu.

Mērķauditorija

Būvinženieri, projektētāji,
arhitekti, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti un citi interesenti

Apmācības vada Lilita Ozola

Dr.Sc.ing. Lilita Ozola,
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras profesore, katedras
vadītāja
Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. LZP eksperts Būvniecības un transporta inženierzinātnēs. 45 gadu akadēmiskā darba stāžs LLU būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Pētījumu tēmas ietver būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering, ISEC International Structural Engineering and Construction Conference, WCTE World Conference on Timber Engineering ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumu projektētājiem “Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana” autore (2008., 2011., 2018.g.)

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart