Statuss
Nav uzsākts
Cena
40
Jā, es vēlos sākt ;)

Saules paneļu sistēmas izvēle un uzstādīšana

Semināra ilgums: 04:31:54

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārā apskatītās tēmas

 • Normatīvais regulējums saules paneļu uzstādīšanai.
 • Nepieciešamās jaudas aprēķināšana un izvēle.
 • Pieteikuma iesniegšana un atļaujas saņemšana
 • Invertora veida un jaudas izvēlne:
 • Montāžas veida izvēle un pareizas montāžas ievērošana.
 • Saules paneļu sistēmas aizsardzības iekārtas un to izvēle.
 • Invertora iestatīšana.
 • Saražotās un nodotās enerģijas uzskaite .
 • Saules sistēmas efektivitātes mērījumi:
 • Dokumentācijas noformēšana
 • Energoefektivitāte aprēķinos – CO2, primārā enerģija un izmaksas

Apmācību mērķis

Iepazīstināt ar saules paneļu izvēli un uzstādīšanu atbilstoši MK noteikumu prasībām. Pamatnosacījumi saules paneļu montāžai un ekspluatācijai. Saules paneļu ekspluatācija

Mērķauditorija

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, būvuzraugi, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Olivers Lapčinskis un Arnis Auermnais

OLIVERS LAPČINSKIS SIA “ILERDA” elektrotehniskās laboratorijas vadītājs, inženieris, spriegumaktīvo darbu apmācību vadītājs. Ieguvis Rīgas Tehniskās koledžas elektroietaišu un izbūves inženiera grādu. Vairāk kā 10 gadu pieredze elektrozinību apmācību veikšanā A/S “Sadales tīkli” mācību centrā. Elektrosaimniecību sakārtošana un konsultācija uzņemumos, instrukciju izstrāde, pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un to pārbaude. Vairāku gadu pieredze elektrotehnisko mērījumu veikšanā

ARNIS AUERMANIS CMB Inženieru kompetences centra vieslektors, sertificēts energoauditors un pasīvo ēku projektētājs LLU bakalaura grāds Būvzinātnēs un profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Sertificēts pasīvo ēku konsultants un energoauditors. Desmit gadu pieredze ēku un četru gadu pieredze uzņēmumu energoauditu veikšanā. Izstrādājis energoauditus dažādām publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Īstenoto projektu vidū ir uzņēmumu energoaudita veikšana tirdzniecības centriem Mols, Alfa. Sagatavoti eksperta atzinumi par uzņēmuma enerģijas bilanci un sniegti ieteikumi energoefektivitātes paaugstināšanai. Veikti ēku energoefektivitātes novērtējumi tirdzniecības centriem Rīgā un Daugavpilī, kā arī Rīgas izglītības iestāžu ēkām. Piedalījies apmācību vadīšanā par energoefektivitātes aprēķiniem dažāda veida ēkām.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart