Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

Termogrāfijas pamati un tās lietojumi ēku apsekojumos

Semināra ilgums: 05:17:56

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārā apskatītās tēmas

– Ievads termogrāfijā: infrasarkanais starojums.
– Siltuma pārneses procesu loma virsmas temperatūras veidošanā.
– Materiāla īpašību (emisijas, atstarošanās) ietekme uz infrasarkano attēlu.
– Infrasarkanās kameras parametru un uzstādījumu loma kvalitatīvu attēlu iegūšanā.
– Termogrāfijas lietojumu īpatnības ēku apsekojumos: izolācijas defekti, termiskie tilti, gaisa filtrācija, mitrums, ūdens noplūdes u.c. – BlowerDoor kā neatņemama termogrāfijas apsekojuma sastāvdaļa.
– LVS EN ISO 6781-1/3 standarti.
– Termogrammu apstrādes programmatūra.
– Praktiskais darbs ar grūtāk interpretējamo mērījumu demonstrējumiem.

Apmācību mērķis

Iepazīstināt dalībniekus ar termogrāfiskās metodes fizikālajiem pamatiem, tās pielietojuma iespējām un ierobežojumiem ēku apsekojumos, kā arī palīdzēt sagatavot kvalitatīvu pārskatu saskaņā ar standarta LVS EN ISO 6781-1/3 prasībām un pievērst uzmanību praksē biežāk sastopamajām mērījumu un rezultātu interpretācijas kļūdām.

Mērķauditorija

Būvdarbu pasūtītāji, būvuzraugi, būvuzņēmēji, ēku īpašnieki un apsaimniekotāji, montāžnieki, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Staņislavs Gendelis

Latvijas Universitātes vadošais pētnieks. Ieguvis doktora grādu siltumfizikā par promocijas darbu “Ēkas siltumfizikālo procesu kompleksā analīze”. Sertificēts neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā kopš 2009. gada. 20 gadu pieredze termogrāfijas praktiskajos pielietojumos un ēkas gaisa caurlaidības testēšanā, strādājot ar pirmo termokameru un pirmo BlowerDoor iekārtu Latvijā. Infrared Training Center 2. līmeņa sertifikāts termogrāfijā, Retrotec 2. līmeņa sertifikāts gaisa caurlaidības testēšanā. Kopš 1998. gada praktiskā pieredze ēkas energoefektivitātes rādītāju praktiskajos mērījumos (siltuma caurlaidība, siltuma vadītspēja, gaisa apmaiņa, ūdens tvaiku caurlaidība u.c.) un skaitliskajos aprēķinos (termiskie tilti, ēkas siltuma bilances modeļi, mitruma pārnese, CFD u.c.).

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart