Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

Ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli

Semināra ilgums: 05:25:26

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārā apskatītās tēmas

  • Ugunsdrošība būvēs un efektīvi ugunsdrošības risinājumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Celtniecības riski un to novēršana ar dažādiem ugunsdrošības risinājumiem konkrētām konstrukcijām un būvēm.
  • Dūmu izvadīšana (dabiskā un mehāniskā), dūmu kanāli un dūmu vārsti.
  • Ventilācijas gaisu vadu ugunsdrošība un ugunsdrošie vārsti.
  • Degošu un nedegošu cauruļvadu ugunsdrošība.
  • Inženierkomunikāciju šķērsojumu ugunsdrošie blīvējumi.
  • Nepieciešamā dokumentācija darbu veikšanai. Praktiski piemēri dūmu radītajām sekām.
  • Pareizi izbūvētas sistēmas – cilvēku dzīvību glābšana.

Apmācību mērķis

Iepazīstināt ar ēku ugunsdrošības risinājumiem, ventilāciju ugunsdrošību un dūmu novadīšanas kanālu darbības principiem, lai panāktu to efektīvu ekspluatāciju ēkā. Apgūt
atbilstoši normatīvu prasībām efektīvākos ugunsdrošības risinājumus, kā arī praktiski
demonstrēt piemērus par dūmu radītajām sekām un to, kā pareizi izbūvētas sistēmas
veiksmīgi ļauj glābt cilvēku dzīvības.

Mērķauditorija

Būvuzraugi, būvinspektori, ēku apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji,
montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Vigo Leitholds

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas eksperts būvtehniskās ugunsdrošības jomā.
Vigo Leitholds ir Rīgas Celtniecības tehnikuma absolvents. Pēc absolvēšanas 8 gadus ir strādājis celtniecības būvdarbu vadītāja amatā. Pēc tam pieredze ir gūta Latvijas muitā, strādājot arī Rīgas muitas direktora amatā, paralēli iegūstot bakalaura/maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. 2004. gadā Vigo Leitholds profesionāli atkal pievērsās celtniecībai, bet šoreiz jau kā ugunsdrošības speciālists. Ir 3 gadu pieredze  būvtehniskās ugunsdrošības jomā Vācijā, kur aizvien tiek iegūtas un regulāri papildinātas  zināšanas par ugunsdrošību. Ir strādājis pie jaunbūvju ugunsdrošības projektiem tādos uzņēmumos kā “BMW”, “AUDI”, “EUROCOPTER” un “Siemens”.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart