Atbildīgais speciālists par degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju

45,00 € + PVN

Šis seminārs ierakstīts “Zoom” platformā ar “dzīvās” auditorijas piedalīšanos

Semināra ilgums: 03:01:26

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārs ierakstīts: 20.07.2023.

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

  • Bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanas un tehniskās uzraudzības normatīvie akti.

  • Darba aizsardzības pamatprincipi.

  • Bīstamo vielu klasificēšanas kārtība.

  • Darba aizsardzības prasības darbam sprādzienbīstamā vidē.

  • Darba aprīkojuma izvēle darbam sprādzienbīstamā vidē (ATEX).

  • Sprādzienbīstamas vides rašanās – “sprādziena trīsstūris” (demonstrējumi).

  •  Degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu atbilstības novērtēšanas un tehniskās uzraudzības prasības.

  •  Degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu aprīkojuma apskats (demonstrējumi)

Apmācību mērķis:

Sniegt atbildīgajiem speciālistiem lietderīgu informāciju par degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu drošu ekspluatāciju, t.sk. papildinot izpratni par bīstamajām iekārtām un to tehnisko uzraudzību.

Mērķauditorija:

Atbildīgie speciālisti par degvielas uzpildes staciju ekspluatāciju, degvielas uzpildes staciju vadītāji.

Apmācības vada Juris Rudzītis

SIA “CMB” Bīstamo iekārtu nodaļas vadītājs Inženierzinātņu bakalaurs. Iegūta augstākā izglītība Rīgas tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē Aparātbūves un ražošanas automatizācijas institūtā. Darba pieredze Bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanā no 1999.gada. Dalība Latvijas Valsts standarta darba grupā STK6 no 2016.gada. Normatīvo aktu projektu par Bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību izstrāde no 2002.gada. Apmācību semināru vadīšana atbildīgajiem speciālistiem Bīstamo iekārtu jomā vairāk kā 10 gadus.

Shopping Cart