Autoceļu virsmas apstrādes būvdarbi

60,00 € + PVN

Šis seminārs ierakstīts “Zoom” platformā ar “dzīvās” auditorijas piedalīšanos

Semināra ilgums: 04:37:00

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārs ierakstīts: 02.05.2023.

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

  • Saistošie normatīvie akti.

  • Būvprocesa dalībnieku atbildība, tiesības un pienākumi.

  • Būvizstrādājumu un būvmateriālu atbilstību apliecinoša dokumentācija.

  • Būvdarbu organizēšana un veikšana atbilstoši būvprojektam, būvatļaujai un darbu veikšanas projektam.

  • Izmaiņas būvprojektā. To nepieciešamība un saskaņošana.

  • Segto darbu pieņemšanas akts un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts.

  • Būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls. Aizpildīšanas principi.

  • Būvuzraudzības un būvdarbu izpildes plāns un atskaite.

  • Būves nodošanas ekspluatācijā.

  • Praktisko piemēru un neatbilstību situāciju analīze.

Apmācību mērķis:

Šī semināra mērķis ir iepazīstināt, kā arī sniegt padziļinātas zināšanas par būvniecības likumdošanas prasībām būvdarbu laikā (uzsvars tiks likts uz transportbūvju būvdarbiem), dokumentu vadības sistēmu un kvalitātes vadlīnijām būvniecības procesā. Praktiskajā daļā notiks diskusija un praktisko piemēru analīze. Tiks aplūkotas dažādas problēmsituācijas un izaicinājumi, kad risinājums vēl ir atrodams starp būvdarbos iesaistītajām pusēm, kā arī tādas situācijas, kur domstarpības jau ir jārisina tiesvedības ceļā.

Mērķauditorija:

Pašvaldību uzņēmumu speciālisti, būvinženieri, inženieri, autoceļu projektētāji un būvuzraugi, būvuzņēmumu pārstāvji

Apmācības vada Mārtiņš Sīpols

Ieguvis transportbūvju inženiera grādu Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Transportbūvju inženieris, neatkarīgs būvinženieris un lektors RTU Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes Transportbūvju institūta mācību kursam “Autoceļu būvniecība”, zinātniskais asistents RTU un pilnsabiedrības BERERIX kvalitātes inženieris. Pētnieks ģeosintētisko materiālu rokasgrāmatas izstrādes darba grupā.

Apskati līdzīgos kursus

Shopping Cart