Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

45,00 € + PVN

Semināra ilgums: 03:59:19

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārs ierakstīts: 16.08.2023

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

Ventilācijas sistēmas, gaisa apstrādes iekārtu tipi un to pamatfunkcijas.

Apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu tipi un to pamatfunkcijas.

Telpu mikroklimats.

Gaisa un siltumnesēja īpašības.

AVK sistēmu siltumizolācija, siltuma zudumu aprēķini.

AVK sistēmu mērījumi, sistēmu regulēšana.

Biežāk sastopamie defekti AVK sistēmās, to ietekme uz energoresursu patēriņu.

AVK sistēmu defektu novēršana.

Gaisa daudzuma mērījumi, mērinstrumentu darbības apgūšana.

Apmācību mērķis:

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem, lai panāktu to efektīvu ekspluatāciju ēkā. Apgūt gaisa un ūdens plūsmu mērījumu veikšanas principus, kā arī teorētisko aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.

Mērķauditorija:

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Arvīds Leimanis

Arvīds Leimanis SIA “CMB” apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektēšanas nodaļas vadītājs. 10 gadu pieredze AVK sistēmu projektēšanā, regulēšanā un auditu veikšanā. Iegūta starptautiska projektēšanas pieredze. Izstrādājis dažādas sarežģītības AVK projektus publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Auditu rezultātā sagatavoti eksperta atzinumi par AVK sistēmu pārbaudēm. Vada apmācības par pasīvo ēku ventilācijas sistēmām, AVK sistēmu apsaimniekošanu.

Pievērs uzmanību! Visas mūsu lekcijas ir akreditētas un pēc lekciju noskatīšanās iegūtos kvalifikācijas punktus var reģistrēt Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS). Seminārs ir atbilstošs LBS BSSI nolikumā “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” noteiktajām prasībām par būvspeciālista profesionālo pilnveidi

Apskati līdzīgos kursus

Shopping Cart