Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana

40,00 € + PVN

Šis seminārs ierakstīts “Zoom” platformā ar “dzīvās” auditorijas piedalīšanos

Semināra ilgums: 04:31:40

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārs ierakstīts: 24.01.2024

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

  • Normatīvais regulējums elektroinstalācijas mērījumu veikšanai.

  • Darba aizsardzības prasības, to ievērošana.

  • Mērījumu metodes un to pielietojums.

  • Elektroinstalācijas shēmas un to izvēle dokumentācijas sagatavošanai.

  • Izmantotie instrumenti, mērījumi.

  • Mērījumos iegūto datu analīze un atzinuma sagatavošana.

Apmācību mērķis:

Iepazīstināt ar elektroinstalācijas mērījumu veikšanu atbilstoši MK noteikumu prasībām. Mērījumiem nepieciešamie mēraparāti un pareizs to pielietojums. Apgūt dokumentācijas sagatavošanu, pareizu mērījumu rezultātu analīzi un secinājumu izdarīšanu.

Mērķauditorija:

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Semināra ekrānšāviņi

Apmācības vada Olivers Lapčinskis

SIA “ILERDA” elektrotehniskās laboratorijas vadītājs, inženieris, spriegumaktīvo darbu apmācību vadītājs. Ieguvis Rīgas Tehniskās koledžas elektroietaišu un izbūves inženiera grādu. Vairāk kā 10 gadu pieredze elektrozinību apmācību veikšanā A/S “Sadales tīkli” mācību centrā. Elektrosaimniecību sakārtošana un konsultācija uzņemumos, instrukciju izstrāde, pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un to pārbaude. Vairāku gadu pieredze elektrotehnisko mērījumu veikšanā.

Shopping Cart