Ugunsdrošības prasības būvobjektā

40,00 € + PVN

Šis seminārs ierakstīts “Zoom” platformā ar “dzīvās” auditorijas piedalīšanos

Semināra ilgums: 04:01:12

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārs ierakstīts: 31.08.2022.

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

 • Normatīvie akti, kas regulē ugunsdrošību, un to prasības.
 • Ugunsdrošības noteikumu grozījumi.
 • Pienākumu sadalījums nodrošinot ugunsdrošību būvobjektā.
 • Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā.
 • Ugunsdrošības instrukcija būvobjektā un ugunsdrošības instruktāža.
 • Būvobjektu nodrošināšana ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm.
 • Rīcība ugunsgrēka gadījumā.
 • Evakuācijas organizēšana būvobjektā.
 • Ugunsdzēsības līdzekļu nodrošinājums būvobjektā.
 • Ugunsbīstamo darbu prasības un norādījumi.
 • Darbi ar degt spējīgiem šķidrumiem.
 • Pašaizdegšanās.

Apmācību mērķis:

Seminārā iegūsiet izpratni par ugunsdrošības prasību kopumu, kas jānodrošina ikvienā būvobjektā, kā arī iegūsiet informāciju par izmaiņām MK noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuras ir spēkā no 2020. gada 19.septembra.

Mērķauditorija:

Būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, sausās būves montieri, tehniķi, būvdarbu uzraugi un vadītāji, kvalitātes inženieri

Semināra ekrānšāviņi

Apmācības vada Vigo Leitholds

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas eksperts būvtehniskās ugunsdrošības jomā.
Vigo Leitholds ir Rīgas Celtniecības tehnikuma absolvents. Pēc absolvēšanas 8 gadus ir strādājis celtniecības būvdarbu vadītāja amatā. Pēc tam pieredze ir gūta Latvijas muitā, strādājot arī Rīgas muitas direktora amatā, paralēli iegūstot bakalaura/maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. 2004. gadā Vigo Leitholds profesionāli atkal pievērsās celtniecībai, bet šoreiz jau kā ugunsdrošības speciālists. Ir 3 gadu pieredze  būvtehniskās ugunsdrošības jomā Vācijā, kur aizvien tiek iegūtas un regulāri papildinātas  zināšanas par ugunsdrošību. Ir strādājis pie jaunbūvju ugunsdrošības projektiem tādos uzņēmumos kā “BMW”, “AUDI”, “EUROCOPTER” un “Siemens”.

Shopping Cart