Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 1.daļa

40,00 € + PVN

Šis seminārs ierakstīts “Zoom” platformā ar “dzīvās” auditorijas piedalīšanos

Semināra ilgums: 04:41:00

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārs ierakstīts: 03.02.2022

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

NESOŠAJĀM KONSTRUKCIJĀM PIELIETOJAMO KOKSNES MATERIĀLU FIZIKĀLI MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU RAKSTURĪGĀS UN APRĒĶINA VĒRTĪBAS:

  • Koksnes materiālu stiprības klases un atbilstošās pretestību raksturvērtības
  • Koksnes pretestības aprēķina vērtības atbilstoši slogojuma un ekspluatācijas apstākļiem. Anizotropijas ietekme
  • Koksnes materiālu stinguma moduļi. Koksnes deformāciju attīstība laikā, šļūde

KOKA SIJAS UN PANEĻI:

  • Parastā masīvkoka un līmētās koka pārseguma sijas, aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos (+ aprēķina piemērs).
  • Dubult-T (I-beam) profila līmētās kombinēta šķērsgriezuma sijas, aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos (+aprēķina piemērs).
  • Saliktas sijas ar lokanām saitēm, aprēķina pamatprincipi
  • Krustiski līmētās koksnes paneļi (CLT), liecē slogotu paneļu aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos

NESOŠĀ KOKA ELEMENTA UGUNSIZTURĪBAS PĀRBAUDE (blokshēma)

Apmācību mērķis:

Sniegt profesionālu informāciju par koksnes materiālu izvēli nesošajām koka konstrukcijām atbilstoši to pretestības un stinguma raksturlielumiem, par koksnes materiālu siju veidiem un to aprēķinu pēc robežstāvokļu metodes

Mērķauditorija:

Būvinženieri, projektētāji, arhitekti, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti un citi interesenti.

Semināra ekrānšāviņi

Apmācības vada Lilita Ozola

Dr.Sc.ing. Lilita Ozola, LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras profesore, katedras vadītāja Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. LZP eksperts Būvniecības un transporta inženierzinātnēs. 45 gadu akadēmiskā darba stāžs LLU būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Pētījumu tēmas ietver būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering, ISEC International Structural Engineering and Construction Conference, WCTE World Conference on Timber Engineering ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumu projektētājiem “Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana” autore (2008., 2011., 2018.g.).

Apskati līdzīgos kursus

Shopping Cart