Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 2. daļa.

40,00 € + PVN

Šis seminārs ierakstīts “Zoom” platformā ar “dzīvās” auditorijas piedalīšanos

Semināra ilgums: 04:40:20

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārs ierakstīts: 22.03.2024.

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

1. KOKA PĀRSEGUMA KOPNES:
1.1. Kopņu ģeometriskās shēmas, parametru un materiālu izvēle, aprēķina modeļi.
1.2. Dēļu kopnes ar naglojumiem vai skrūsavienojumiem mezglos (aprēķins un konstruēšana).
1.3. Dēļu kopnes ar perforētām zobotām plāksnēm mezglos (aprēķins un konstruēšana).
1.4. Koka pārseguma kopnes no līmētā koka elementiem ar tapveida savienojumiem mezglos (aprēķins un konstruēšana).
2. KOKA RĀMJU SISTĒMAS:
2.1. Koka karkasu sistēmas.
2.2. Līmētā koka trīslocīklu portālrāmji un arkas.
2.3. Līmētā koka kolonnas ar momentpretestības balstmezgliem.
2.4. Plakano šķērsrāmju telpiskā nostiprināšana pārsegumā.
2.5. Pārskats par telpiskām koka konstrukcijām.

Apmācību mērķis:

Sniegt profesionālu informāciju par koka pārseguma kopņu un rāmju sistēmu racionāliem risinājumiem, par koksnes materiālu un savienotājlīdzekļu izvēli nesošajām koka konstrukcijām, par konstrukciju aprēķinu un konstruēšanu pēc robežstāvokļu metodes saskaņā ar 5.Eirokodeksu ietverot izmaiņas un papildinājumus (prEN 1995-1-1:2022).

Mērķauditorija:

Būvinženieri, projektētāji, arhitekti, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti un citi interesenti.

Semināra ekrānšāviņi

Apmācības vada Lilita Ozola

Dr.Sc.ing, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU), Meža un vides zinātņu fakultātes Būvniecības un kokapstrādes institūta profesore. Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. 48 gadu akadēmiskā darba stāžs būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Vada diplomprojektus, maģistra darbus un promocijas darbus. Pētījumu tēmas- par būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, par konstrukciju plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, par koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), International Structural Engineering and Construction Conference (ISEC), World Conference on Timber Engineering (WCTE) ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumi projektētājiem par koka būvkonstrukciju aplēsi un konstruēšanu 2001., 2002., 2006., 2008., 2011., 2018.g

Apskati līdzīgos kursus

Shopping Cart