Statuss
Nav uzsākts
Cena
40
Jā, es vēlos sākt ;)

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

Semināra ilgums: 03:59:19

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārā apskatītās tēmas

  • Ventilācijas sistēmas, gaisa apstrādes iekārtu tipi un to pamatfunkcijas
  • Apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu tipi un to pamatfunkcijas
  • Telpu mikroklimats
  • Gaisa un siltumnesēja īpašības
  • AVK sistēmu siltumizolācija, siltuma zudumu aprēķini
  • AVK sistēmu mērījumi, sistēmu regulēšana
  • Biežāk sastopamie defekti AVK sistēmās, to ietekme uz energoresursu patēriņu
  • AVK sistēmu defektu novēršana
  • Gaisa daudzuma mērījumi, mērinstrumentu darbības apgūšana

Apmācību mērķis

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem, lai panāktu to efektīvu ekspluatāciju ēkā. Apgūt gaisa un ūdens plūsmu mērījumu veikšanas principus, kā arī teorētisko aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.

Mērķauditorija

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Arvīds Leimanis

SIA “CMB” apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektēšanas nodaļas vadītājs

10 gadu pieredze AVK sistēmu projektēšanā, regulēšanā un auditu veikšanā. Starptautiska projektēšanas pieredze. Izstrādājis dažādas sarežģītības AVK projektus publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Sagatavojis eksperta atzinumus par AVK sistēmu pārbaudēm. Īstenoto nozīmīgāko projektu vidū ir Siguldas sporta kompleksa AVK sistēmu regulēšana, AVK sistēmu projekta izstrāde ģimnāzijas pārbūvei par daudzdzīvokļu ēku Norvēģijā, Kirkenes pilsētā. Vada apmācības par pasīvo ēku ventilācijas sistēmām un AVK sistēmu apsaimniekošanu.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart