Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

Semināra ilgums: 04:38:19

Kredītpunkti: 10

Seminārs ierakstīts: 30.11.2021

Seminārā apskatītās tēmas

  • Ventilācijas sistēmas, gaisa apstrādes iekārtu tipi un to pamatfunkcijas.

  • Apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu tipi un to pamatfunkcijas.

  • Telpu mikroklimats.

  • Gaisa un siltumnesēja īpašības.

  • AVK sistēmu siltumizolācija, siltuma zudumu aprēķini.

  • AVK sistēmu mērījumi, sistēmu regulēšana.

  • Biežāk sastopamie defekti AVK sistēmās, to ietekme uz energoresursu patēriņu.

  • AVK sistēmu defektu novēršana.

  • Gaisa daudzuma mērījumi, mērinstrumentu darbības apgūšana.

Apmācību mērķis

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem, lai panāktu to efektīvu ekspluatāciju ēkā. Apgūt gaisa un ūdens plūsmu mērījumu veikšanas principus, kā arī teorētisko aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.

Mērķauditorija

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Arvīds Leimanis, Indulis Nollendorfs

Arvīds Leimanis SIA “CMB” apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektēšanas nodaļas vadītājs. 10 gadu pieredze AVK sistēmu projektēšanā, regulēšanā un auditu veikšanā. Iegūta starptautiska projektēšanas pieredze. Izstrādājis dažādas sarežģītības AVK projektus publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Auditu rezultātā sagatavoti eksperta atzinumi par AVK sistēmu pārbaudēm. Vada apmācības par pasīvo ēku ventilācijas sistēmām, AVK sistēmu apsaimniekošanu.

Indulis Nollendorfs SIA “CMB” apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu projektēšanas nodaļas ekspert Sertificēts eksperts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, būvprojektu ekspertīzes veikšanā, kā arī ēku energoefektivitātes novērtēšanā un energoefektivitātes pagaidu sertifikātu izsniegšanā.

Pieejamie semināra video

Shopping Cart
Scroll to Top