Statuss
Nav uzsākts
Cena
45
Jā, es vēlos sākt ;)

Darba aizsardzības līdzekļi, to izvēle un pielietošana

Semināra ilgums: 03:26:57

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārā apskatītās tēmas

  • Normatīvie akti, kas nosaka aizsardzības līdzekļu izmantošanu.
  • Darba aizsardzības līdzekļu iedalījums, to standartizācijas prasības.
  • Kolektīvie aizsardzības līdzekļi, to izmantošana darba vides kaitīgā riska ietekmes mazināšanai.
  • Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus

Apmācību mērķis

Seminārā iegūsiet zināšanas un uzlabosiet izpratni par darbā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem, nepieciešamo pārbaužu veikšanas kārtību un biežāk pieļautajām kļūdām.

Mērķauditorija

Būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, darba aizsardzības speciālisti, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Iveta Avotniece

Darba aizsardzības vecākā speciāliste, SIA “IVEG” valdes locekle. Darba aizsardzības speciālista pieredze kopš 2005. gada dažādos uzņēmumos un pedagoga pieredze mācību centrā “Eva 97”. No 2014. gada pasniedzēja Daugavpils Būvniecības tehnikumā mācot priekšmetu Darba un vides aizsardzība. 2017. gadā iegūts maģistra grāds Darba aizsardzībā. No 2018. gada lektore Daugavpils universitātē pasniedzot “Ražošanas un tehnoloģiju drošība”.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart