Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana

Semināra ilgums: 04:31:40

Kredītpunkti: 10 KP

Seminārs ierakstīts: 24.01.2024

Seminārā apskatītās tēmas

  • Normatīvais regulējums elektroinstalācijas mērījumu veikšanai.

  • Darba aizsardzības prasības, to ievērošana.

  • Mērījumu metodes un to pielietojums.

  • Elektroinstalācijas shēmas un to izvēle dokumentācijas sagatavošanai.

  • Izmantotie instrumenti, mērījumi.

  • Mērījumos iegūto datu analīze un atzinuma sagatavošana.

Apmācību mērķis

Iepazīstināt ar elektroinstalācijas mērījumu veikšanu atbilstoši MK noteikumu prasībām. Mērījumiem nepieciešamie mēraparāti un pareizs to pielietojums. Apgūt dokumentācijas sagatavošanu, pareizu mērījumu rezultātu analīzi un secinājumu izdarīšanu.

Mērķauditorija

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Olivers Lapčinskis

SIA “ILERDA” elektrotehniskās laboratorijas vadītājs, inženieris, spriegumaktīvo darbu apmācību vadītājs. Ieguvis Rīgas Tehniskās koledžas elektroietaišu un izbūves inženiera grādu. Vairāk kā 10 gadu pieredze elektrozinību apmācību veikšanā A/S “Sadales tīkli” mācību centrā. Elektrosaimniecību sakārtošana un konsultācija uzņemumos, instrukciju izstrāde, pareizu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un to pārbaude. Vairāku gadu pieredze elektrotehnisko mērījumu veikšanā.

Pieejamie semināra video

Shopping Cart