Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana

45,00 € + PVN

Šis seminārs ierakstīts tiešraidē  ar auditorijas piedalīšanos

Semināra ilgums: 03:46:03

LBS BSSI - līdz 5 KP

Seminārs ierakstīts: 26.10.2023.

Pastāsti par lekciju arī citiem:

Seminārā apskatītās tēmas:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts) būtiskajās prasības;
  • galvenās Latvijas Republikas likumdošanas prasības, kas nosaka būvizstrādājumu ievietošanu tirgū;
  • būtiskākās juridiskās un praktiskās nianses būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanā;
  • būvizstrādājumu atbilstību apliecinošie dokumenti;
  • paredzētās izmaiņas prasībās – Regulas 305/2011 pārskatīšana.

Apmācību mērķis:

Iepazīstināt nozares speciālistus ar būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011 un nacionālajām prasībām, standartiem, kā arī ar nepieciešamajiem būvizstrādājumu atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

Mērķauditorija:

Būvinženieri, projektētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Aldis Latvietis

A/S “Inspecta Latvia” Sertificēšanas institūcijas administrators.

8 gadu darba pieredze Latvijas standartizācijas un metroloģijas institūcijās. Vairāk kā 10 gadu pieredze būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas jomā. 6 gadu pieredze Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcijā SIA “Latvijas standarts”, standartizācijas nodaļa. 2 gadu pieredze Latvijas Nacionālā metroloģijas institūcijā “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”, reglamentētās metroloģijas nodaļš. 15 gadi AS “Inspecta Latvia”, sertificēšanas institūcija. Latvijas Betona Savienība, dalība tehniskajās komitejā TK01 Betona salizturība. Grāmatas “Betons: normatīvi, veidi, ražošana un betonēšanas darbu tehnoloģija praktiķiem” līdzautors.

Shopping Cart